معلوماتی درباره خدمات ما

درباره Windermere

Windermere یک سازمان مستقل خدمات اجتماعی است که درجنوب غرب ویکتوریا برای کمک به افرادی که بیشترازهمه به آن ضرورت دارند، فعالیت میکند. ما پس از گذشت 150 سال ازآغاز کارمان تلاش کرده ایم تا جامعه ای قویتر، متحدتر و با حمایت بیشتر را به وجود آوریم.

ما به اشکال متفاوتی ازشما حمایت می کنیم زیرا ما با هم همکاری می کنیم که راه حلهای مناسبی را برای مشکلات متفاوت و پیچیده ای که اطفال، خانواده ها و افراد در جامعه ما با آن دست به گریبان هستند، پیدا کنیم.  

هدف ما این است که با فراهم کردن پروگرامها وخدمات در زمینه های اساسی ذیل پیشرو باشیم:

1. صحت خانواده برای تغییرات رفتاری مثبت، درک بیشترو پاسخ به خشونت و/ یا سهل انگاری

2. انکشاف ، تعلیم و حمایتهای دوران طفولیت به شمول خدمات مراقبت ازاطفال برای بزرگسالان و اطفالی که دچار تاخیرو معیبوبیت دررشد هستند.

3. کمک و حمایت از قربانیان ضربه روحی، تجاوز و/ یا جرائم خشونت آمیز

4. تقویت جامعه که برای واکنش نشان دادن به ضرورتهای بحرانی و پیش رو طراحی میگردد.

با آنکه ما برای برخی ازخدمات، ازدولتهای مرکزی و ایالتی پول می گیریم، مگر سایرخدمات ما، صرف توسط خیرات دهندگان و اسپانسرهایی که بسیار ازآنها سپاسگذاریم، پرداخت میشوند.

 

ما معتقدیم که هر کسی در اجتماع ما شخصیتی مهم است و این موضوع در شیوه برخورد ما با کسانی که با آن ها کار  می کنیم کاملا منعکس شده است.

ما  چندین مکان در سراسر جنوب شرق ویکتوریا داریم.

 

برای معلومات بیشتر با ما درتماس شوید:

ترجمان

اگر به ترجمان ضرورت دارید، ما می توانیم یک ترجمان برای شما فراهم کنیم.

 

خط مشی خدمات ما

هدف اصلی فعالیتهای ما رسیدن به بهترین نتیجه ممکن برای شماست.

ما درارتباطی تنگاتنگ با شما و خانواده تان تلاش می کنیم تا مسائل را شناسایی و درک کنیم و با مشارکت یکدیگر اهداف و آرمان های شخصی و واقع گرایانه ای که برای شما حائز اهمیت است را مشخص کرده و با استفاده از توانائی ها و نقاط قوت خودتان به شما کمک می کنیم تا به آن ها دست یابید.

درضمن نفع و تداوم یک کارمند اختصاصی، شما همچنین می توانید به تخصص تمام تیم ما دسترسی پیدا کنید- یک تیم که اهداف فوری و بلند مدت خود را درک می کند و متعهد به کمک به شما هستند.  

 

ما خود را متعهد می دانیم که با استفاده از شیوه های کاربردی و سنجیده نیاز های رفاهی شما را مرتفع و صحت شما را تضمین نماییم.

بهترین نتیجه برای شما

اهداف

انتخاب

کنترول

خدمات و پروگرامهای ما

 

هدف ما این است که برای ایجاد تغییر برای شما، خانواده شما و جامعه شما به سرعت عمل کنیم. خدمات و پروگرامهای ما برای فراهم کردن کمکهایی که به آن ضرورت دارید به شمول مداخله عملی و حمایت های به موقع پیرامون زمینه های اساسی، تمرکز میکنند.

تعلیم و انکشاف نوزادن

 

خدمات مداخله برای نوزادان و معیوبیت

اگر شما و یا کدام شخص دیگری در خانواده دچار معیوبیت است و یا از نوعی عقب ماندگی در رشد رنج می برد، ما میتوانیم در شناسایی نوع حمایت که از اهمیت خاصی برخوردار است به شما کمک کنیم. ما با کمک یکدیگر تغییراتی ایجاد خواهیم کرد که زندگی شما را کاملا متحول کند. ما همچنین با همکاری شما، خانواده و جامعه اهداف صحیح را مشخص کرده و تلاش می کنیم بهترین شیوه رسیدن به آنها را شناسایی کنیم. ما  هم چنین میتوانیم امکان آشنایی با  NDIS را فراهم کرده و چگونگی اقدام برای آن را به شما آموزش دهیم.

ما با بهره گیری از پروگرامهای حمایتی انعطاف پذیر و متمرکز  و کارکنان دلسوز خود می توانیم به شما کمک کنیم بدون وابستگی به دیگران مستقل زندگی کنید.

خدمات

 

نیاز های هر خانواده در رابطه با نگهداری و مراقبت از کودکان متفاوت است. ساعت کاری شما و شریک زندگیتان ممکن است طولانی باشد و یا ممکن است شما یک پدر یا مادرتنها و بدون حمایت از خانواده خود باشید. شما ممکن است حمایت های کوچک خانه محور را که توسط  Family Day Care در اختیار شما قرار داده می شود به سرویس های مرکز محور ترجیح دهید. فرزند شما ممکن است به دلیل نیاز های خاص و یا حساسیت نیاز به مراقبت اضافه داشته باشد. نیاز شما هر چه باشد، ما برای آن راه حلی متناسب با شرایط خاص شما در اختیار داریم.

بحران، تجاوز و ضربه روحی

مورد جرم ،جنایت و تجاوز قرار گرفتن و تجربه ضربات روحی میتواند بسیار سخت و گیج کننده باشد.

خدمات ما میتواند به شما کمک کند که بهبود یابید و به شمول موارد ذیل است:

مشوره

حمایت برای دستیابی به مسکن کوتاه مدت و دراز مدت

کمک عملی ( به طور مثال Victim Impact Statements [اظهارنامه تاثیربر قربانی] درخواست از Adult Parole Board  [هیات اعطای آزادی به قول التزام] یا Victims of Crime Assistance Tribunal [محکمه قربانیان معاونت در جرم] )

پروگرامهای خاص برای کمک به شما برای بدست آوردن حس اعتماد به نفس

ما میدانیم که برخی موقعیتها باعث رنج و شکسته شدن دل میشود واینها تنها میتوانند منجر به مشکلات دازمدت شوند- هدف ما این است که به شما کمک کنیم که راه خود را پیدا کنید تا بتوانید با اعتماد به نفس به زندگی خود ادامه دهید.

 

صحت خانواده

ما بطور محرمانه از شما و خانواده شما برای حل مسائل و مشکلات حمایت می کنیم. این حمایتها به شمول موارد ذیل میباشند.

مشوره

کنترول رفتارهای نامناسب

مشوره و حمایت عملی درمورد یافتن مسکن و مسائل مالی 

حمایت از خانواده هایی که دچار مسائلی هستند که بر اطفال و انکشاف آنها تاثیر میگذارد.

 

کمک به شما برای یادگیری مهارتهای فرزنداری موثر

رسیدگی به خشونتهای خانوادگی

هدف اصلی ما این است که شما را با خانواده خود متحد نموده و با یکدیگرارتباط داشته باشید.

 

پروگرامهای تقویت جامعه

پروگرامهای گروپی ما برای رفع ضرورتهای جامعه طراحی شده اند.

ما با هدف کمک به اطفال برای گرفتن تصمیمهای بهتر، برقراری ارتباط  مثبت با یکدیگر، جامعه و با خانواده خود تعدادی پروگرام درمکاتب برگزار میکنیم.

پروگرامهای ما بعضی از مشکلاتی که امروزه اطفال با آن دست به گریبان هستند را در یک صنف با محیط شاد و مفرح برطرف میکند. برخی ازآنها عبارتند از:

تعلیم درباره الکل و مواد مخدر

آزارواذیت انترنتی

خشونت خانوادگی

تبعیضهای جنسی، سبک زندگی، نژادی و دینی

ما همچنین تعدادی پروگرامهای گروپی را که استراتژی های موثررویایی با تشویش، استرس ناشی از آزار واذیت مادی و/ یا تکالیف صحی روحی را تعلیم میدهند و با افراد در معرض خطر خودکشی ارتباط برقرار میکنند، برگزارمیکنیم.

 

مصارف پروگرامهای ما برای تقویت جامعه با سخاوتمندی افراد خیر جامعه ما تامین میگردد. تحفه های آنها به ما کمک میکند که ضرورتهای خود را در زمینه هایی که مورد حمایت دولت نیستند را رفع کنیم.

برای معلومات بیشتر درباره پروگرامها و خدمات ویژه ما از windermere.org.au/services بازدید کنید.

آیا به یک ترجمان ضرورت دارید؟

آیا برای درک انگلیسی مشکل دارید؟

ما میتوانیم برای شما یک ترجمان بصورت رایگان فراهم کنیم.

ما از نظرات شما استقبال میکنیم.

نظرات شما چه برای تشکرازکاری که خوب انجام داده باشیم و چه برای شکایت در باره خدماتی که میتواند بهتر شود باشد، برای کمک به ما برای بهترکردن سیستمها و خدماتمان اهمیت دارد. 

شما می تواند از طریق ذیل تشکر یا شکایت خود را مطرح کنید:

با مددکار مربوطه و یا مدیراو مستقیما صحبت کنید.

فورمه تشکر یا شکایت ذیل را دانلود کنید و برای ما با پست روان کنید.

به ما با شماره 1300946337 تیلفون کنید و با شخصی در تیم انتقادات و پیشنهادات ما صحبت کنید.

با ما در تماس شوید

شماره تماس اصلی: 1300 946 337

دفترمرکزی

 

48 Webb Street Narre

Warren VIC 3805

تیلفون:  1300 946 337

دفتر جنوب کلان شهرملبورن

48 Webb Street Narre

Warren VIC 3805

دفتر Pakenham

 

مرکز خدمات اجتماعی تعلیم و خدمات مراقبتی نوزادان Toomah

18 Golden Green Street

Pakenham VIC 3810

دفتر Gippsland

پروگرام یاری رسانی به قربانیان

246 Commercial Road

Morwell VIC 3840

دفتر Warragul

 

خدمات معیوبیت و مداخله نوزادان

12 George Street

Warragul VIC 3820

دفتر Cranbourne

جامعه هایی برای خدمات انکشاف نوزادان و اطفال

75-81 Willora Crescent

Cranbourne VIC 3977

مرکز تعلیم اطفال

مرکز تعلیم اطفال Frankston

 

1A Holmes Street Frankston VIC 3199

تیلفون:  (03) 9784 5300